ADALET


ADALET
Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab-ı Hakk'ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah'ın emrini icra etmek.(Adâlet iki şıktır. Biri mübet, diğeri menfidir. Müsbet ise; hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adâlet; bu dünyada bedahet derecesinde ihâtası vardır. Çünkü her şeyin istidat lisaniyle ve ihtiyac-ı fıtrî lisaniyle ve ıztırar lisaniyle Fâtır-ı Zülcelâl'den isted

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • adalet — is., Ar. ˁadālet 1) Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe Devletin temel amaç ve görevleri ... kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • adâlet — (A.) [ ﺖﻝاﺪﻋ ] adalet …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • Adalet — türkischer, arabischer Name, Bedeutung: Gerechtigkeit …   Deutsch namen

  • adalet — haklılık; hakka uygunluk …   Hukuk Sözlüğü

  • Adalet Ağaoğlu — Born Adalet Sümer 1929 (age 81–82) Ankara, Turkey Occupation Novelist, playwright Language Turkish Nationality Turkish Ethnicity …   Wikipedia

  • Adalet Ağaoğlu — Adalet Ağaoğlu, geborene Sümer (* 1929 in Nallıhan in der Provinz Ankara) ist eine türkische Schriftstellerin. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Literatur 3 Werk in deutscher Übersetzung 4 …   Deutsch Wikipedia

  • Adalet Kasrı — Der Adalet Kasrı (osmanisch: Kasr ı Adl; deutsch: Turm der Gerechtigkeit) ist eines der letzten erhaltenen Bauwerke des Neuen Sultanspalastes (osmanisch: Saray ı Cedid i Amire) in Edirne. 1561 gab Sultan Süleyman I. wahrscheinlich bei Sinan …   Deutsch Wikipedia

  • Adalet Partisi — Gerechtigkeitspartei Gründung 11. Februar 1961 Schließung …   Deutsch Wikipedia

  • ADÂLET-İ İZAFİYE — İzafi adalet veya adâlet i nisbiye de denir. Küll ün selâmeti için, cüz ü feda eden adalet usulüdür.(Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz, ehvenüş şer diye bir nevi adalet i izâfiyeyi yapmağa çalışır. Fakat adalet i mahza kabil i tatbik ise… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ADÂLET-İ MAHZA — Adaletin tam hakikisi, tam adalet. (Adâlet i mahza ile adalet i izafiyenin izahı şudur ki: $ âyetin mâna yı işarisi ile : Bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. Bir fert dahi umumun selâmeti için feda edilemez. Cenab ı Hakkın… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük